Volgende bijeenkomst:

Eric Andersen

Eric Andersen

Ik ben Eric Andersen, geboren in Arnhem op 28 februari 1962 en opgegroeid in Wageningen. Als kind van Indische ouders werd ik opgevoed met normen en waarden op het gebied van gastvrijheid maar ook zeker niet in de laatste plaats genieten van eten en drinken wat binnen ons gezin altijd een belangrijke plaats heeft gehad. Zoals veel andere pubers kwam ook in de horeca terecht en wel in Het Koetshuis in Bennekom waar ik jarenlang als bijbaantje uiteindelijk zowel in bediening als keuken van dit, toen nog, klassieke op Franse leest geschoeide, bedrijf mocht functioneren. Dit was uiteindelijke de fundering voor mijn basiskennis van F&B. De combinatie van wat ik van thuis had meegekregen en hier had geleerd wakkerde mijn passie voor F&B en gastvrijheid. Na mijn militaire dienstplicht vervuld te hebben kwam ik bij de Klepperman in Hoevelaken terecht en inmiddels liep mijn aanmelding voor de, toen nog, Katholieke Hogere Hotelschool in Maastricht. Na deze afgerond te hebben vertrok ik naar Vermont in de VS waar ik een tijdje in een restaurant heb gekookt.

Op weg naar Nederland bleef ik toen bij de Holland America Line hangen waar ik een aantal jaren als F&B manager en heel even als interim hotel manager heb gewerkt. Na een jaar of 10 op de schepen was het welletjes en keerde ik, met vrouw inmiddels, naar Nederland terug. Hier kwam ik op het Heijderbos (Center Parcs) terecht als deputy MDM en na een paar jaar vertrok ik naar de provincie waar ik alweer 16 jaar woon, Brabant, om te werken bij toen nog Dorint Cocagne Eindhoven als Director of Operations. Na nog wat korte interim jobs kwam mij ter ore dat NHTV Breda met een nieuwe hoge hotelschool ging starten en nog geen F&B faciliteiten en docent had. Wel dat was koren op mijn molen en ook deze job vervul ik al 15 jaar met heel veel plezier. Mijn start bij NHTV was ook direct de start van mijn lidmaatschap van de AF&BM. De laatste jaren kreeg ik meer ruimte om mij als actiever lid in te zetten door de jonge generatie van school te verbinden aan dit mooie en diverse vakgebied. Een aantal van de alumni is inmiddels zelf lid of lid geweest. Prachtig om de ontwikkeling van deze jonge mensen te mogen zien. Ik ben zeer vereerd om als oudere jongere in het bestuur een zetel te mogen innemen en zal deze ook zeker benutten om en de diversiteit van F&B  management als vakgebied onder de aandacht te blijven brengen maar anderzijds ook de snelle ontwikkelingen en trends in de wereld van F&B, zowel vanuit food service als food retail perspectief, te blijven volgen en op een zo bruikbaar mogelijke manier niet alleen het onderwijs te integreren maar ook in de vereniging, ten faveure van, maar ook zeker samen met leden, partners en de jongere generatie. Ik blijf er goede zin in houden!

Met vriendelijke groet,

Eric Andersen

LinkedIn profiel